Jorgen For Kids ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กสูตรออร์แกนิค

การป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เบื้องต้น

   ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 (โควิด19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย
 
    ดังนั้น อีกหนึ่งวิธีในการป้องกัน ไวรัสโคโรนา คือ การล้างมือบ่อยๆ ก็นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้การสวมหน้ากาก เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆมากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสและนำมือมาสัมผัสบริเวณหน้า ก็อาจจทำให้ติดเชื้อได้
 
 
WHO ให้ความสำคัญกับการล้างมือให้บ่อย และการล้างมือให้สะอาดเป็นพิเศษ ซึ่งคำแนะนำของ WHO มีดังต่อไปนี้
 
-ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์
-พยายามอย่าเอามือจับหน้า จมูก ปาก ตา
-หากไอหรือจาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือข้อศอกปิดปาก ทิ้งทิชชูและให้รีบล้างมือทันที
-หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้คนที่มีอาการไอหรือมีไข้
-หากมีไข้สูง ไอ หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
-ปรุงอาหารให้สุกและสะอาดเสมอ
 
ดังนั้น จึงต้องล้างมือเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้าให้มากที่สุด
 
หากท่านมีอาการ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, น้ำมูกไหล, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!!
 
แหล่งที่มา : โรงพยาบาลศิครินทร์
 Facebook Messenger
 Phone